JOM, AKTIF NEGARAKU!

MILO® Aktif Negaraku ialah misi membudayakan gaya hidup aktif yang diterajui oleh MILO® selari dengan matlamat untuk menjadikan rakyat Malaysia aktif dan sihat dengan tenaga yang berkhasiat dan memberikan inspirasi untuk maju bersama sukan. MILO® Aktif Negaraku bertekad menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia supaya melangkah jauh dengan keazaman untuk sama-sama terus maju, bersatu dan bersemangat kerana aktif.
Aktif Negaraku