Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website. 

DAFTAR UNTUK MENJADI JURULATIH MILO® CHAMPIONS CLINIC HARI INI!

MILO® Champions Clinic kini kembali dengan lebih banyak peluang untuk Si Juara berjaya di atas padang dan kehidupan! Kami sedang mencari jurulatih yang berpengalaman untuk mencungkil bakat mereka, di seluruh Malaysia.

Rebut peluang ini untuk memperluaskan kelas-kelas anda dan dapatkan lebih banyak pelajar untuk berkongsi pengetahuan anda!

Ayuh daftar sebagai jurulatih hari ini untuk menerokai lebih ramai juara masa depan bersama MILO® Champions Clinic!

“Dengan mengemukakan butiran anda dalam borang ini, anda bersetuju untuk data peribadi anda digunakan dan diproses oleh kami untuk tujuan mempertimbangkan permohonan anda untuk menyenaraikan Perkhidmatan Jurulatih anda di laman web MILO kami. Kami mungkin mengekalkan pembekal perkhidmatan, ejen dan kontraktor yang menyediakan sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada kami dan bertindak bagi pihak kami ("Pihak Ketiga Yang Dibenarkan") untuk memproses Data Peribadi anda. Semua Pihak Ketiga yang Dibenarkan sedemikian terikat secara kontrak untuk mengambil langkah-langkah munasabah untuk menjaga keselamatan maklumat dan tidak menggunakan data peribadi anda. Anda berhak untuk meminta akses, meminta salinan, meminta untuk mengemaskini atau membetulkan data peribadi anda yang dipegang oleh kami. Semua permintaan atau pertanyaan bertulis anda harus dihantar kepada:

  • Hubingi: Sheena Dina Rizal
  • Alamat: Nestlé Products Sdn. Bhd.  22-1, 22nd Floor, Menara Surian, No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara 47810, Petaling Jaya, Selangor ATAU
  • Telefon Kami : 03-7965 6000

Sila ambil perhatian bahawa kami memerlukan data peribadi anda untuk memudahkan tujuan sebagaimana yang dinyatakan di atas. Jika pada bila-bila masa anda ingin menarik balik (secara keseluruhan atau sebahagiannya) persetujuan anda yang telah diberikan kepada kami sebelum ini, sila hubungi kami di butiran hubungan yang diberikan di atas.